ASOGAME       Associació de Gallina de Menorca      Nou format actualitzat

Per poder visualitzar els arxius PDF es necessita l'Acrobat Reader.


Impresos reglamentaris

REGISTRE D’EXPLOTACIÓ I CRIADORS

Serà a on s'inscriuen totes les explotacions que tenen cria en puresa de la raça. S'inscriuran amb la presentació de la cartilla ramadera corresponent i llistat d'animals ubicats en aquesta. Les explotacions hauran de demostrar que es dediquen a la cria i al foment de la raça de gallina Menorca.
L'associació serà l'entitat que rebrà les sol.licituds d'inscripció i les acceptarà o denegarà, per prendre aquesta decisió podrà sol.licitar la visita a l'explotació.
L'associació exigirà que en tot moment els exemplars de raça Menorca estiguin separats d'altres aus que pugui tenir el criador. L'incompliment d'aquesta condició farà que es desestimi la sol.licitud o que es retiri el reconeixement.

Baixar l'imprès de Sol.licitud registre d'explotació i criadors (17,1 kB)

DECLARACIÓ D'EXPLOTACIÓ

Document a presentar trimestralment pel criador inscrit com a tal, per actualitzar l'estat del galliner indicant la cartilla ramadera a on es troben ubicats els animals amb les corresponents altes i baixes de reproductors.

Baixar l'imprès de Declaració d'estat d'explotació (23,3 kB)

DECLARACIÓ DE NAIXEMENT

Document que presenta trimestralment el criador com a declaració de cria en puresa, indicant els reproductors que han intervingut i el número de pollets obtinguts dins cada grup. També s'indica la data de naixement, el sexe i la identificació que s'ha assignat a cada un d'ells.

Baixar l'imprès de Declaració i registre de naixement (14,4 kB)

QUALIFICACIÓ DELS ANIMALS

Baixar l'imprès de Sol.licitud de qualificació d'animals adults (12,9 kB)
Baixar l'imprès de Qualificació d'animals adults (13,8 kB)


Morflogia

Estudi de formació i caracterització d'una població base de Gallina Menorca

Amb aquest estudi es pretèn incrementar i consolidar una població base de gallines Menorca amb la reproducció dels animals existents per poder plantejar un procés posterior de conservació i selecció. Els reproductors d'aquesta població estaran caracteritzats morfològicament i seran inclosos en el corresponent registre.
Autors: Baixar el document complet (918 kB)Associació de la Gallina Menorquina  C/ Bijuters, 36 parcel·la 11 POICI  Ciutadella 07760 Telf: 971384745 Fax: 971480619    contacte: assogame@wanadoo.es